TAKWIM PUSAT SUKAN

Pusat Sukan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat
Johor Darul Takzim
 Pejabat Am : 07- 4537449 Faks : 07 - 4536581